Yrkescertifiering

woman-1455991_1280.png

Svenska Bergteknikföreningens ambition är att genom en yrkescertifiering höja kunskapsnivån, säkerställa ett fackmannamässigt utförande och minska antalet arbetsskador vid berg- och sprängarbeten. Den primära målgruppen är bergarbetare som på detta sätt får en ökad yrkesstolthet samtidigt som det ger en ökad trygghet för både arbetsgivare och beställare i utförandet. Det här är ett initiativ av branschen för branschen.

Ambitionen uppnås genom att Svenska Bergteknikföreningen är huvudman för utbildningar. Det innebär att vi ansvarar för

  • - Ackreditering av utbildningsgivare och godkännande av utbildare
  • - Utfärdande av certifikat
  • - Att examination sker på ett korrekt sätt
  • - Innehåll och kvalitet i utbildningsplanerna för respektive område

Idag är vi huvudman för utbildningar inom bultsättning, injektering och sprutbetong. Läs mer om dessa utbildningar under Bergarbetarutbildningar.

VR_betongsprutning_1.png
En del av sprutbetongsutbildningen utförs i  virtuell miljö med hjälp av en simulator.

Vi är oberoende, objektiva och utan vinstintresse

Eftersom vi inte bedriver några utbildningar själva så är vi objektiva i våra bedömningar. Svenska Bergteknikföreningen är en ideell förening utan vinstintresse. Det innebär att kostnader för utbildningsverksamheten och certifieringsprocessen hålls på så låg nivå som möjligt för beställare och arbetsgivare.

Vi erbjuder inga egna utbildningar

Vi erbjuder inga utbildningar i egen regi. Det vi gör är att vi säkerställer att utbildningarna är uppdaterade och aktuella samt att ackrediterade utbildningsgivare genomför dessa på rätt sätt. Att de har ett bra utbildningsmaterial och att deras utbildare har erfarenhet och kunskap inom de områden de föreläser inom.

Frågor?

Kontakta kansliet:
info@svbergteknik.se
070-554 94 04
manuell_bultning.JPGPraktiska övningar i manuell bultsättning