Webinarium 2018

Webbinarium_forelasare_19_nov_2018.PNG


Enhetlig modell för projektering av berginjektering –BeFo Rapport 167

Svenska Bergteknikföreningen i samarbete med KTH Jord- och bergmekanik och Stiftelsen Bergteknisk forskning (BeFo) bjuder in till webbinarium om projektering av berginjektering.

Webinariet sändes 19 november kl. 14.30–15.15
Se inpelningen av webbinariet här (använd webbläsaren Explorer), eller på YouTube

Talare: Magnus Zetterlund (Norconsult), Thomas Jansson (Tyréns), Magnus Eriksson (Trafikverket)

Moderator och kontaktperson: Johan Spross (KTH) johan.spross@byv.kth.se

För att strukturera, systematisera och effektivisera projekteringsmetodiken för injektering samt tillgodoräkna sig den ökad kunskap om injektering som framkommit de senaste decennierna, har Trafikverket genom forskningsstiftelsen BeFo initierat projektet ”Enhetlig modell för projektering av berginjektering”. Syftet med projektet är att etablera en branschgemensam och sammanhållen projekteringsmetodik som resulterar i en enhetlig och likartad utförande av projektering och implementering av dess lösningar oavsett projektförutsättningar. För att uppnå ovanstående har i Sverige verksamma inom branschen blivit inbjudna att vara delaktiga i projektet genom tre stycken delprojekt samt via möten, workshops och enkätundersökning. Som underlag för framtagandet och utformningen av projekteringsmetodiken har tre delprojekt genomförts enligt följande:

  • Karakterisering och design
  • Teknisk beskrivning
  • Kontrakt och ersättningsformer

Resultatet från genomförd workshop var bl.a. en uppdelning av injekteringsprojektering gällande vad som bäst bestäms vid projektering, vad som lämpar sig att standardisera och vad som bäst bestäms av entreprenören:

uppdelning_injekteringsprojektering.png Slutsatserna av detta arbete, vilket rapporteras i BeFo-rapport 167, kommer att presenteras på webbinaret. Slutrapporten kan laddas ner härMedverkande i forskningsprojektet har varit Magnus Zetterlund (Norconsult), Thomas Jansson (Tyréns), Magnus Eriksson (Trafikverket), samt Mikael Creutz (Golder Associates).