Kompetensutveckling

light-bulbs-1125016_1920.jpg

Utskottet för kompetensutveckling

Svenska Bergteknikföreningen ser det som viktigt att upprätthålla och utveckla bergbyggnadsbranschens kompetens i en föränderlig värld. Utskottet för komptensutveckling arbetar för att möjliggöra för medlemföretagens anställda att utveckla sin egen kompetens och strävar efter att Svenska Bergteknikföreningen ska ses som medlemsföretagens självklara partner för kompetensutveckling. Detta gör utskottet bland annat genom att anordna kurser, seminarier och webbinarier. Dessa annonseras här på föreningens hemsida.

Är du intresserad av kompetensutveckling och vill vara med och delta i utskottet? Kontakta oss på info@svbergteknik.se