Kompetensutveckling

light-bulbs-1125016_1920.jpg

Utskottet för kompetensutveckling

Svenska Bergteknikföreningen ser det som viktigt att upprätthålla och utveckla bergbyggnadsbranschens kompetens i en föränderlig värld. Utskottet för komptensutveckling arbetar för att möjliggöra för medlemföretagens anställda att utveckla sin egen kompetens och strävar efter att Svenska Bergteknikföreningen ska ses som medlemsföretagens självklara partner för kompetensutveckling. Detta gör utskottet bland annat genom att anordna kurser, seminarier och webinarier.

Planerade aktiviteter finns att hitta i kalendariet.

Se tidigare webinarier här

Yrkescertifiering
Sedan 1 november 2020 ansvarar utskottet även för yrkescertifiering inom Bergarbetarutbildningarna Bultsättning, Injektering och Betongsprutning. Mer information om den verksamheten finns här


Är du intresserad av kompetensutveckling och vill delta i utskottet? Kontakta oss på info@svbergteknik.se