ISRM/Svenska Bergmekanikgruppen

Ny_logo_Sv_BM-gruppen.png

Utskottet Svenska Bergmekanikgruppen är den svenska nationella gruppen inom ISRM - International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering.

_______________________________________________

Aktiviteter 2022

  • Ett Höstseminarium arrangeras årligen i november. 
    Läs mer

  • Gemensam översättning till svenska av ordlista med bergmekaniska termer Läs mer

_______________________________________________________________________

  • ISRMs uppgift är att främja forskning, utveckling och utbildning inom bergmekanik och dess tekniska tillämpningar genom internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte. Medlemsantalet uppgår till ca 5000 från mer än 60 länder. Antalet medlemmar i Svenska Nationalgruppen (Svenska Bergmekanikgruppen) är 107 enskilda medlemmar (Individual members) och 20 stödjande medlemsföretag (Corporate members).

  • Styrelsens uppgift i Svenska Bergmekanikgruppen är främst att ta ställning till svensk representation i ISRM-arbetet, att samverka med Svenska Bergteknikföreningen i planeringen av Bergmekanikdagen och diskutera andra initiativ som kan tjäna bergmekanikens utveckling i Sverige och internationellt.

  • Årligen nomineras Bästa examensarbete inom Bergmekanik och pristagaren koras på Bergdagarna.

  • Svenska Bergteknikföreningen svarar för gruppens sekretariat och för administrativa kontakter med ISRM, som har sitt säte i Lissabon, där den första kongressen hölls 1966. 

Bli medlem - se förmåner