Working Groups

WG_bilden.JPG

För att ITA ska uppnå dess mål har det upprättats ett antal internationella arbetsgrupper för att studera, utreda och rapportera kring specifika ämnen.

Information om de olika arbetsgrupperna finns att läsa på ITA:s hemsida och publicerade rapporter från de olika arbetsgrupperna hittas under följande länk

Uppdatering från de svenska representanterna i ITA Working Groups den 5:e december 2019 kan du läsa här.

För att realisera Svenska Bergteknikföreningens syfte att medverka till erfarenhetsutbyte, samt Internationella utskottets syfte att verka för att Sverige är aktiva i de internationella organisationerna behöver föreningen hjälp av sina medlemsföretag och dess anställda genom deras engagemang i ITA's Workning Groups. 

För närvarande ser Sveriges representation i de olika arbetsgrupperna ut enligt nedan. Alla som önskar bli aktiva inom en arbetsgrupp är välkomna att vara med. 

   ITA Workning group Svensk representant Övriga svenska medlemmar
WG2 Research Francisco Rios Bayona, KTH/Aecom Per Tengborg, BeFo
WG3 Contractual Practices Thomas Dalmalm, Trafikverket  
WG5 Health and Safety in Works Mattias Roslin,
Theta Engineering

 
WG6 Maintenance and Repair Erik Stål,
Trafikverket

  

WG9 Seismic Effects Albin Andersson,
LKAB
 
WG11 Immersed and Floating Tunnels Stein Kleiven, Trafikverket  
WG12 Sprayed Concrete Use Anders Ansell,
KTH
Erik Nordström, KTH
WG14 Mechanized Tunnelling Robert Sturk,
Skanska
 
WG15 Underground and Environment Donald Jonson, Nitroconsult  
WG17 Long Tunnels at Great Depth Märit Berglind-Eriksson, Sweco  
WG19 Conventional Tunnelling Magnus Felldin, Implenia   
WG20 Urban Problems, Underground Solutions   -  
WG21 Life Cycle Asset Management   -  
WG22 Information Modelling in Tunnelling Mats Svensson,
Tyréns
Jan Thorén,
Trafikverket
Bo Larsson-Gruber, Sweco
WG23 Design & Construction of Shafts
Jekaterina Jonsson, Geosigma   

Vad innebär det att arbeta i en ITA Working group och vad förväntas av dig?

Det som förväntas av dig som medlem i en ITA Working Group (WG) är att

·       delta i WGs arbete

·       återkoppla WGs arbete till Internationella utskottet

Att delta i WGs arbete innebär att du närvarar på möten som hålls i anslutning till World Tunnelling Congress (WTC). Att vara aktiv i WGs kan innebära granskning av texter eller att skriva texter till rapporter som WG tar fram. Arbetstiden som du lägger ner kan variera från bara ett par timmar till många timmar, det är upp till dig hur engagerad du vill vara.

Återkopplingen till Internationella utskotten innebär att en gång per år, vanligtvis under september

·       delge vad som har hänt inom WG under det senaste året, samt

·       vad som är planen/målet med arbetet inom WG framöver. 

Återkopplingen kan även vara behovsstyrt och ske när det uppstår frågor där du behöver stöd eller input från Svenska Bergteknikföreningen /Internationella utskottet.

Att delta i en arbetsgrupp är inte bindande, det går bra att när som helst lämna gruppen utan förklaring. Enda kravet är att detta meddelas till kansliet så att vi kan ha uppdaterade och aktuella register.

Vad får du och din arbetsgivare ut av allt detta?

Du har stor möjlighet att påverka vad som tas fram i WG. Frågan som du måste ställa dig är hur du, ditt företag och den svenska industrin skulle gynnas av arbetet som görs i den WG som du är aktiv i.

Du kommer även att vidga ditt nätverk där du får dra lärdom från andra länder och industrier samtidigt som du bidrar med din erfarenhet från den svenska industrin och knyter många bra kontakter inför framtida arbeten.

Ersättning

Svenska Bergteknikföreningen har i dagsläget inga finansiella medel att ersätta representanternas deltagande i WG. Därför ska deltagande alltid förankras hos din arbetsgivare, då det är respektive arbetsgivare som står för tid och kostnader som uppkommer i samband med arbete i WG.  

Låter det intressant?

Kontakta kansliet: info@svbergteknik.se

Topic Family Name, Given name
WG2 Research Per Tengborg
WG 3 Contractual practices in underground
construction
Thomas Dalmalm
WG 5 Health and safety in works Per Vedin
WG 6 Maintenance and repair of underground
structures
Erik Stål
WG 9 Seismic effects -
WG 11 Immersed and floating tunnels Stein Kleiven
WG 12 Sprayed concrete use Anders Ansell
WG 14 Mechanisation of excavation Robert Sturk
WG 15 Underground and environment Donald Jonson
WG 17 Long tunnels at great depth Mattias Roslin
WG 19 Conventional tunnelling  
WG 20 Urban problems – underground solutions -
WG 21 Life cycle asset management  
WG 22 Information Modelling in Tunnelling Mats Svensson