ITA-AITES

ita_new.png

Svenska Bergteknikföreningen representerar Sverige genom medlemsskap i ITA (International Tunnelling and Underground Space Association).

ITA grundadses 1974 av 19 länder, 2020 har det vuxit till 78 medlemsländer och antalet företag och dotterbolag som är medlemmar uppgår till 266.

ITA är den ledande internationella organisationen vilken främjar användning av tunnlar och underjordiska utrymmen genom kunskapsspridning, tekniskt försprång och etisk affärspraxis. 

I ITA verkar genom tre officiella aktiviteter fördelat på fyra kommittéer, 15 aktiva  arbetsgrupper (Working Groups) samt Young members.

Genom medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen kan du som medlem delta i någon av de Working Groups som finns inom ITA. Medlemmar som är upp till 35 år kan delta i Young members' aktiviteter.

Medlemskapet i Svenska Bergteknikföreningen ger även möjlighet delta i kommittéena ITACUS (ITA’s Committee on Underground Space), och ITA-CET (ITA's Committee for Education and Training).

ITAs hemsida hittar du här

ITA Awards – Sedan 2015 ett årligt event för att identifiera utmärkande prestationer inom tunnelbyggnation och annat undermarksbyggande. För vidare information, https://awards.ita-aites.org/