ISRM multilingual glossary of rock mechanics technical terms

Oversattning_Pixabay.jpg

Var med och bidra genom att översätta valfria termer i ordlistan från engelska till svenska

Ordlistan innehåller 1065 ord varav ca 400 ord har hittills översatts till Svenska. Den översatta listan kommer att publiceras  på ISRM’s hemsida. Listan finns i dagsläget på 17 språk (bl.a. norska och finska) - läs här.

Vi har som mål att översätta listan t.o.m. 30 december 2020 och med en gemensam insats från så många som möjligt hoppas vi att målet kan nås – tack för er medverkan!

Kontakta kansliet för att få åtkomst till dokumentet.