Medlemsskap

Svenska Bergteknikföreningen är medlemmar i EFEE genom ett nationellt samarbete.

Företag  och enskilda individer kan också välja att vara medlemmar.

FÖRETAGSMEDLEM - € 525,00 Årlig avgift.

Registrering Företagsmedlemskap - Skicka din registrering till generalsekreteraren på info@efee.eu.

INDIVIDUELL MEDLEM - Årlig avgift € 75,00.

Registrering Individuell Medlemskap - Vänligen skicka din registrering till generalsekreteraren på info@efee.eu.

För vidare information om fördelarna att vara medlem se https://efee.eu/membership/