EFEE - European Federation of Explosives Engineers

EFEE är ett internationellt förbund som grundades 1988 och består av 24 medlemsländer, 37 företagsmedlemmar, 124 individuella medlemmar och 3 studentmedlemmar. Sverige är medlem via Svenska Bergteknikföreningen och representeras av Donald Jonson i EFEE:s råd.
Vartannat år arrangeras en internationell konferens. Den senaste var i Maastricht och nästa blir i Dublin 2023.
Information och anmälan

EFEE har tagit fram ett utbildningspaket, PECCS, Pan-European Competence Certificate for Shotfirers and Blast designers, som är tillgängligt för Svenska Bergteknikföreningens medlemmar. Läs mer om detta i PECCS - PAN EUROPEAN COMPETENCE CERTIFICATE FOR SHOOT FIRERS/ BLAST DESIGNERS, som presenterades av Jan Johansson, BEF, på Bergdagarna 2019.

De främsta målen för Svenska Bergteknikföreningen, i egenskap av Sveriges representant i EFEE:

-        Ge och få information avseende utveckling av god praxis, harmonisering av                 regler och föreskrifter i Europa för användning av sprängämnen inom den                     civila sektorn

-        Ge och få utbildning av personal och arbetskraft då det är av yttersta vikt med             tanke på de kvalifikationer och utbildningsprogram som krävs för en                               sprängarbas

-        Vara medarrangör samt bidra med värdefulla föredrag på EFEE:s konferenser            

-        Vara med och representera Sverige på EFEE:s kommitté och rådsmöten

 

EFEE:s sammanträden

EFEE:s 9 kommittéer träffas i samband med vår- och höstrådsmötena, dvs 2 gånger per år. Årsmötet, AGM (Annual General Meeting), hålls på våren och det är vid detta sammanträde som det sker omröstningar av styrelsen angående övriga frågor som behandlats inom rådet och kommittéerna.

 

Möjlighet till deltagande för föreningens medlemmar

Som medlem i Svenska Bergteknikföreningen så finns det möjlighet att delta på EFEE:s rådsmöten, samt att medverka och delta i nedan listade kommittéer. Det är dock endast en representant som kan delta som Svenska Bergteknikföreningens representant och som har rösträtt. 


Klicka här för mer detaljer om Svenska Bergteknikföreningens roll i EFEE