Internationella utskottet

world-map_gra.png

 

Internationella utskottets mål och syften:

  • -Via kalendariet upplysa och tipsa om kommande internationella konferenser.  

-Verka för att svenska företag ska delta på internationella konferenser och vara aktiva i de internationella organisationerna, ITA och EFEE, där Bergteknikföreningen är nationell representant.

-Informera om aktiviteter i ISRM, där Bergteknikföreningen, genom Bergmekanikgruppen, är svensk representant.

  • -På längre sikt är ambitionen att Sverige genom Bergteknikföreningen ska vara med och anordna internationella konferenser.

Är du intresserad av branschen internationellt och vill vara med och delta i utskottet? Kontakta oss på info@svbergteknik.se