Internationella utskottet

world-map_gra.png

 

Internationella utskottets mål och syften:

  • -Via kalendariet upplysa och tipsa om kommande internationella konferenser.  

-Verka för att svenska företag ska vara aktiva i de internationella organisationerna, ITA och EFEE, där Svenska Bergteknikföreningen är nationell representant.

-Informera om aktiviteter i ISRM, där Sverige, genom Bergmekanikgruppen, är medlem.

  • -På längre sikt är ambitionen att Sverige genom Svenska Bergteknikföreningen ska vara med och anordna internationella konferenser.

Är du intresserad av branschen internationellt och vill vara med och delta i utskottet? Kontakta oss på info@svbergteknik.se