ITA young members

ITAym Neapel 2019.jpg

I samband med General Assembly i Igassu, Brasilien, bildade ITA (International Tunneling and underground Association) en grupp för yngre medlemmar: ITAym. Syftet med gruppen är att samla det växande antalet nationella grupper för yngre medlemmar.

ITAym:s målsättning

  • Tillhandahålla en teknisk nätverksplattform inom ITA för unga yrkesverksamma och studenter
  • Överbrygga generationsgapet samt gynna nätverkande mellan alla erfarenhetsnivåer inom branschen
  • Främja ökad kännedom om tunneldrivning och underjordiska utrymmen för nya generationer
  • Förse unga yrkesverksamma och studenter med en röst inom ITA och dess arbetsgrupper (Working Groups)
  • Skola den nya generationen av unga yrkesverksamma in i ITA:S verksamhet avseende mål och ideal

Gruppens huvudsakliga aktiviteter är:

  • Att arrangera evenemang för internationellt nätverkande och uppmuntra till utbyte av erfarenheter och teknologi mellan unga yrkesverksamma och studenter.
  • Att inspirera nästa generation till att gå med, och aktivt delta, i ITA
  • Att uppmuntra och biträda medlemsländer vid etablering av lokala grupper för yngre medlemmar baserat på varje medlemslands unika egenskaper

 

Breakthrough 2020

Varje år ger ITA Yong Members ut gratistidningen 'breakthrough', den senaste upplagan finns här att läsa digitalt (klicka på bilden). För att beställa ett exemplar av de tryckta upplagorna, kontakta info@svbergteknik.se så skickar vi dem utan kostnad inom Sverige. 

Breakthrough2020.PNG