Aktiviteter

AW_Stockholm.PNG

Kommande aktiviteter med BYM

Med anledning av den rådande situationen med coronaviruset har flera av årets aktiviteter flyttats fram till senare i år eller till nästa år. Vi hoppas att vi snart kan anordna fysiska träffar igen!

  • 27:e januari 2021, social aktivitet
  • 22:a mars 2021, dagen innan Bergdagarna
  • 9:e juni 2021, sommaravslutning med ute-aktivitet
    • 8:e september 2021, uppstart efter sommaren-AW med seminarium (ej fastställt)