BYM - Svenska Berggruppen för yngre medlemmar

Svenska Berggruppen för yngre medlemmar, BYM, är Svenska Bergteknikföreningens nätverk för yngre anställda i medlemsföretagen. Nätverket riktar sig till personer som är nya eller på väg in i branschen under 35 år. I BYMs verksamhet ingår att anordna event för nätverkets medlemmar och att representera nätverket inom ITA young members.

Syfte och vision 

Syftet är att erbjuda ett nätverk för personer som är nya eller på väg in i branschen. BYM skall erbjuda en prestigelös plats där medlemmarna kan dela erfarenheter och utöka sitt kontaktnät för att gynna branschens framtid. Alla personer under 35 år som arbetar på medlemsföretag är välkomna.

BYM_gruppbilder.PNG

Är du intresserad av att bygga nätverk med andra yngre medlemmar i branschen och vill vara med och delta i utskottet? Kontakta oss på info@svbergteknik.se