Utskott

I Svenska Bergteknikföreningen arbetar fem permanenta utskott: 

  • Kompetensutveckling
  • Internationella utskottet
  • Bergdagarna
  • BYM
  • Svenska Bergmekanikgruppen /ISRM

Föreningens arbete baseras på medlemmarnas engagemang. Är ni intresserade av att hjälpa till i de olika utskotten, tveka inte att kontakta kansliet på nedan mailadress:
therese.lindgren@svbergteknik.se