Utskott

I Svenska Bergteknikföreningen arbetar fem permanenta utskott


BYM (Bergruppen för Yngre Medlemmar)

 
  Sara Suikki - Ordförande Itasca
  Muaz Alzouby Ramboll
  Fredrik Von Weisz Sweco
  Jekaterina Jonsson Geosigma
  Sophie Ahrengart Trafikverket
  Fredrik Strömberg Subterra
  Fransisco Rios Bayona KTH / Aecom
  Joakim Granskär AFRY

Utskottet Bergdagarna

 
  Märit Berglind Eriksson - Ordförande Sweco
  Jan Kläre Boliden
  Eva Friedman BeFo
  Jonny Sjöberg Itasca
  Therese Lindgren SBTF
  Berglind Sveinsdottir Skanska
  Robert Sturk Skanska
  Lars Martinsson Theta Engineering

Internationella utskottet

 
  Suihan Zhang - Ordförande KTH
  Carl Johan Gårdinger Sweco
  Donald Jonson Nitro Consult
  Björn Unnerstad Normet
  Daniel Sandström Boliden
  Per Vedin Trafikverket
  Malin Lestander Veidekke
  Linus Levinson Theta Engineering

Kompetensutvecklingsutskottet

 
  Linnéa Hedenberg Muje - Ordförande Trafikverket
  Johan Funehag Tyréns
  Tommy Ellison
Besab
  Daniel Johansson LTU
  Jan-Åke Bengtsson Svenska SEBO

Svenska Bergmekanikgruppen / ISRM

 
  Fredrik Johansson - Ordförande KTH
  Åsa Fransson Golder
  Jonny Sjöberg Itasca
  Eleni Gerolymatou Chalmers
  Andreas Eitzenberger LTU
  Thomas Dalmalm Trafikverket
  Diego Mas Ivars SKB
  Björn Stille  Aecom
  Jimmy Töyrä LKAB
  Per Tengborg BeFo
  Eva Friedman - sekreterare BeFo