Utskott

I Svenska Bergteknikföreningen arbetar fem permanenta utskott:


 

 

BYM (Bergruppen för Yngre Medlemmar)

 
  Sara Suikki - Ordförande Itasca
  Kim Lindstedt YIT
  Jekaterina Jonsson Geomind
  Sophie Ahrengart Nvila
  Fredrik Strömberg SBT Sverige
  Francisco Rios Bayona KTH / Aecom
  Alexander Jonsson  FUT
  Philippe Ekeholt
Sweco
  Linda Wikstén Gnesta Bergbyggare
  Anna Henriksson Svenska Bergteknikföreningen, (Kansliet)
  Catrin Edelbro Itasca (mentor)

Utskottet Bergdagarna

 
  Märit Berglind Eriksson - Ordförande Sweco
  Jan Kläre Boliden
  Eva Friedman BeFo
  Jonny Sjöberg Itasca
  Berglind Sveinsdottir Skanska
  Robert Sturk Skanska
  Lars Martinsson Theta Engineering

Internationella utskottet

 
  Malin Lestander - Ordförande Theta Engineering
  Carl Johan Gårdinger Theta Engineering
  Donald Jonson Nitro Consult
  Björn Unnerstad Normet
  Daniel Sandström Boliden
  Linus Levinson  Theta Engineering
  Per Vedin Trafikverket

Kompetensutvecklingsutskottet

 
  Linnéa Hedenberg Muje - Ordförande Trafikverket
  Johan Funehag Tyréns
  Tommy Ellison
Besab
  Daniel Johansson LTU
  Jan-Åke Bengtsson Svenska SEBO

Svenska Bergmekanikgruppen / ISRM

 
  Fredrik Johansson - Ordförande KTH
  Åsa Fransson WSP
  Jonny Sjöberg Itasca
  Thomas Dalmalm Trafikverket
  Diego Mas Ivars SKB
  Björn Stille  Aecom
  Anton Bergman Boliden
  Ayman Abed Chalmers
  Patrik Vidstrand BeFo
  Eva Friedman - sekreterare BeFo