Utskott

I Svenska Bergteknikföreningen finns fyra permanenta utskott:


BYM (Bergruppen för Yngre Medlemmar)

 
  Mathilda Nyzell - Ordförande Nvila
  Jekaterina Jonsson Geomind
  Fredrik Strömberg SBT Sverige
  Fransisco Rios Bayona KTH/Aecom
  Alexander Jonsson FUT
  Philippe Ekeholt Sweco
  Sara Adlerborn Itasca
  Linda Wikstén 
Gnesta Bergbyggare
  Sara Schmidt Ramboll
  Anna Henriksson Sv Bergteknikföreningen
  Catrin Edelbro Itasca (mentor)

Utskottet Bergdagarna

 
  Märit Berglind Eriksson - Ordförande Itasca
  Eva Friedman BeFo
  Jonny Sjöberg Itasca
  Alexandra Voronchikhina
Boliden
  Robert Sturk Skanska
  Lars Martinsson Theta Engineering
  Berglind Sveinsdóttir  
Skanska
  Eva Friedman BeFo  
  Cecilia Fridell   Sv Bergteknikföreningen 

Internationella utskottet

 
  Malin Lestander - Ordförande Theta Engineering
  Carl Johan Gårdinger Theta Engineering
  Donald Jonson Nitro Consult
  Björn Unnerstad Normet
  Daniel Sandström Boliden
  Linus Levinson  Theta Engineering
  Suihan Zhang KTH
  Per Vedin Trafikverket

Yrkescertifieringsutskottet

 
  Linnéa Hedenberg Muje - Ordförande Trafikverket
  Johan Funehag LTU/Tyréns
  Tommy Ellison
Besab
  Daniel Johansson LTU
  Jan-Åke Bengtsson Svenska SEBO