Utskott

I Svenska Bergteknikföreningen arbetar fem permanenta utskott:

 

BYM (Bergruppen för Yngre Medlemmar)

 
  Sara Suikki - Ordförande Itasca
  Jekaterina Jonsson Geomind
  Fredrik Strömberg SBT Sverige
  Fransisco Rios Bayona KTH/Aecom
  Alexander Jonsson FUT
  Philippe Ekeholt Sweco
  Mathilda Nyzell Nvila
  Linda Wikstén 
Gnesta Bergbyggare
  Sara Schmidt Ramboll
  Anna Henriksson Svenska Bergteknikföreningen, (Kansliet)
  Catrin Edelbro Itasca (mentor)

Utskottet Bergdagarna

 
  Märit Berglind Eriksson - Ordförande Sweco
  Jan Kläre Boliden
  Eva Friedman BeFo
  Jonny Sjöberg Itasca
  Alexandra Voronchikhina
Boliden
  Robert Sturk Skanska
  Lars Martinsson Theta Engineering
  Berglind Sveinsdóttir  
Skanska
  Eva Friedman BeFo  
  Cecilia Fridell 
  
Svenska  Bergteknikföreningen 

Internationella utskottet

 
  Malin Lestander - Ordförande Theta Engineering
  Carl Johan Gårdinger Theta Engineering
  Donald Jonson Nitro Consult
  Björn Unnerstad Normet
  Daniel Sandström Boliden
  Linus Levinson  Theta Engineering
  Per Vedin Trafikverket

Yrkescertifieringsutskottet

 
  Linnéa Hedenberg Muje - Ordförande Trafikverket
  Johan Funehag LTU/Tyréns
  Tommy Ellison
Besab
  Daniel Johansson LTU
  Jan-Åke Bengtsson Svenska SEBO

Svenska Bergmekanikgruppen / ISRM

 
  Fredrik Johansson - Ordförande KTH
  Åsa Fransson WSP
  Jonny Sjöberg Itasca
  Thomas Dalmalm Trafikverket
  Diego Mas Ivars SKB
  Björn Stille  Trieng
  Anton Bergman Boliden
  Ayman Abed Chalmers
  Patrik Vidstrand BeFo
  Eva Friedman - sekreterare BeFo