Utbildning

Svenska Bergteknikföreningens ambition är att höja kvaliteten, öka produktiviteten och minska antalet arbetsskador vid utförande av berg- och sprängarbeten. Vi erbjuder inga utbildningar i egen regi, istället säkerställer vi utbildningarnas innehåll och kvalitet genom att ansvara för utbildningsplaner och att de som erbjuder utbildningar enligt våra utbildningsplaner har rätt kompetens och erfarenhet. Vi äger utbildningsplaner och godkänner utbildare.


Bergarbetarutbildningar – bultsättning, injektering och sprutbetong

I Svensk Byggtjänsts referensverk AMA Anläggning 20 framgår att det ska ställas krav på personal som arbetar med bergförankring (bultsättning), injektering och sprutbetong och att de ska vara certifierade enligt Svenska Bergteknikföreningen. För att bli certifierad måste du bland annat ha gått en utbildning hos en godkänd utbildare. Ett certifikat är giltigt i fem år.

För respektive område kommer det finnas fastställda utbildningsplaner med en beskrivning av certifieringsprocessen och vilka som är godkända utbildare. Utbildningarna har sitt ursprung i ett utvecklingsprojekt som bedrivits av Trafikverket och som nu formaliseras genom AMA Anläggning 20 och Svenska Bergteknikföreningen.

Trafikverkets bergarbetarutbildningar: https://www.trafikverket.se/tjanster/Utbildningar/bergarbeten/

Sprängarbas – Sprängkort klass A

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:1) om sprängarbete anges att en sprängarbas ska utses vid allt sprängarbete. Här anges också att sprängarbasen ska ha dokumenterad teoretisk kunskap om sprängning och minst ett års praktik från sprängarbete. I AFS 2007:1 finns idag ingen ledning om den teoretiska kunskapens innehåll eller omfattning.

För att tydliggöra omfattningen av den teoretiska kunskapen som bör gälla vid sprängarbete har Svenska Bergteknikföreningen ansökt om att bli utfärdare av kvalifikationen sprängarbas – Sprängkort klass A, hos myndigheten för yrkeshögskolan. Det innebär att yrket inplaceras i Sveriges referensram för kvalifikationer och att krav ställs på ett systematiskt kvalitetsarbete där Myndigheten för yrkeshögskolan granskar att det sker på rätt sätt. Kunskapen som krävs för yrket sprängarbas tydliggörs på ett bra sätt.

Med förutsättningen att Svenska Bergteknikföreningen blir utfärdare av kvalifikationen sprängarbas – sprängkort klass A, kommer vi att under 2020 att påbörja arbetet med att godkänna utbildare och utfärda sprängkort klass A. Svenska Bergteknikföreningen har både Arbetsmiljöverkets och MSB:s uttalade stöd att ta detta ansvar där de kommer att stötta föreningen i eventuella frågeställningar.

I Svensk Byggtjänsts referensverk AMA Anläggning 20 framgår att det ska det ställas krav på personal som arbetar med bergförankring (bultsättning), injektering och sprutbetong och att de ska vara certifierade enligt Svenska Bergteknikföreningen.