Frågor & Svar

hands-460872_1920.jpg

Nedan har vi samlat svar på vanliga frågor som vi får. Finner du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta kansliet på info@svbergteknik.se

Frågor

Svar

När kommer Svenska Bergteknikföreningen
att utfärda sprängkort klass A?

Vår plan är att kunna utfärda de första sprängkorten klass A från och med den 1 oktober 2021.

Kommer det att kosta något att ansöka om ett sprängkort klass A?

Ja, det kommer att kosta 1200 kr att ansöka om och att få utfärdat sprängkortet.

Varför kostar det utöver vad man redan betalt för en grundkurs i sprängteknik?

Svenska Bergteknikföreningen är en ideell förening, vi har inget vinstintresse. För att kunna upprätthålla en bra kvalité på register och utveckla verksamheten behöver vi personal och system. Om det blir något överskott kommer det att användas oavkortat i verksamheten.


Förut så kostade det ju inget extra utöver avgiften för grundkursen i sprängteknik att få sprängkortet klass A utfärdat, varför har ni gjort om det så här?

Tidigare så hanterade utbildningsgivaren alla steg i processen, de godkände nya utbildningsgivare, utbildare, utformade proven, höll i proven, rättade proven, bedömde praktisk erfarenhet och utfärdade sprängkorten. Genom att dela upp ansvaret för de olika delarna minskar möjligheterna för tillståndsgivande myndigheter att ifrågasätta systemets trovärdighet och vi som bransch kan fortsätta ansvara för verksamheten.

Vad händer om man tappar bort sitt sprängkort klass A, kan man få ett nytt då?


Om man tappar bort sitt sprängkort som utfärdats av Svenska Bergteknikföreningen bör det vara möjligt att få ett nytt utfärdat. Här har vi inte bestämt om det kommer att vara förknippat med en kostnad eller inte.

Om man har tappat bort sitt gamla sprängkort som Svenska Bergteknikföreningen inte har utfärdat?

Vi har en ambition att samla tidigare register från de som utfärdat sprängkort hos oss. Det bygger på frivillighet och för de utfärdare som väljer att dela det med oss kommer vi att kunna svara på frågor om du har ett sprängkort eller inte om tillståndsmyndigheterna frågar. Vi kommer dock inte att kunna utfärda några ersättningskort för andra system.

Vad händer med dom sprängkort klass A som finns utfärdade sen tidigare?

De sprängkort som tidigare utfärdats av utbildningsgivare i Rådet för sprängteknisk utbildning, RfSU, är fortfarande ett bevis på kompetens. Svenska Bergteknikföreningen har inga planer på att ta över den tidigare verksamheten. 

Kommer sprängkort utfärdade av någon annan, t.ex. utbildningsgivare i RfSU, att gälla vid ansökan om tillstånd när dom nya sprängkorten utfärdas?

Precis som tidigare utfärdade sprängkort är vårt sprängkort ett kompetensbevis. I vilken omfattning och hur länge tidigare utfärdade sprängkort godtas som en del av ansökan vid tillstånd avgör tillstånds- och tillsynsmyndigheterna.

Kan inte tillstånds- och tillsynsmyndigheterna ta ett gemensamt beslut om hur en övergångsperiod ska se ut, vad de godtar och inte som kompetensbevis?

Svenska Bergteknikföreningen kommer att rekommendera berörda myndigheter att de fortsatt godtar redan utfärdade sprängkort under en övergångsperiod.

Kan man vara säker på att tillstånds- och tillsynsmyndigheterna kommer att godta Svenska Bergteknikföreningens sprängkort klass A?

Vi har sedan 2019 haft en kontinuerlig dialog med berörda myndigheter där alla ställt sig positiva till Föreningens initiativ. Idag finns inga alternativa lösningar presenterade vilket gör att vi känner oss trygga att de kommer att godta detta.

Varför kan inte någon myndighet ta ansvaret för att utfärda sprängkort klass A, det fungerar ju i andra länder t.ex. i Finland?

Svenska Bergteknikföreningen har tidigare inte haft den här typen av verksamhet. Inför beslutet att utveckla verksamheten har vi analyserat alternativen där ett har varit att myndigheterna tar det här ansvaret. Det är ett alternativ som vi bedömt kommer att ta för lång tid och troligtvis skapa en otydlighet i deras tillstånds- och tillsynsverksamheter.

Vad kommer att gälla för de med utländska sprängkort?

Eftersom delarna i vår kvalifikation i hög grad omfattar svensk lagstiftning och svenska förutsättningar så kommer de med utländskt sprängkort inte per automatik att kunna få ett sprängkort av Svenska Bergteknikföreningen. Ett preliminärt antagande är att vi kan utfärda ett sprängkort om man genomgår en repetitionsutbildning och får godkänt resultat på vårt prov.

Kommer Svenska Bergteknikföreningen att vara huvudman för andra delar som sprängkort klass B, sprängarbetsledare och borrkort?


Idag är planen att enbart utveckla verksamheten för sprängkort klass A. Skulle det fungera som tänkt ligger det nära till hands att utöka omfattningen. Föreningen har inte lyft denna fråga ännu.

På det sprängkort som ni kommer att utfärda, kommer tidigare kurser som man har gått att framgå, t.ex. ovanjordssprängning eller sprängarbetsledare?

Nej inte från början. Föreningen kan inte utfärda kompetensbevis och ange kurser som vi inte har varit eller är huvudman för. 

Om en tillstånds- eller tillsynsmyndighet efterfrågar bevis på att jag t.ex. gått sprängarbetsledare och det inte framgår av ert sprängkort, vad gör jag då?

Ett utbildningsbevis från den som du genomfört kursen hos kan vara ett alternativ.