Sprängarbas sprängkort klass A

Sprängarbas - sprängkort klass A

Vi har tagit ansvaret för att beskriva och formalisera vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser en sprängarbas bör ha och utfärdar även sprängkort klass A. Sprängkort klass A som kompetensbevis efterfrågas bl.a. som en del vid ansökan om tillstånd att hantera explosiva varor och av Arbetsmiljöverket som ett bevis på dokumenterad kunskap enligt deras föreskrifter om sprängarbete (AFS 2007:1).

Svenska Bergteknikföreningen uppmärksammades i juni 2019 på att det skulle ske ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete (AFS 2007:1) från och med 1 januari 2020 och att det då inte längre skulle finnas något råd för vilken dokumenterad kunskap som krävs för en sprängarbas, varken i tid eller omfattning. Som ideell förening samlar vi branschen, är inte utbildare själva och saknar vinstintresse.


Vi utfärdar sprängkort klass A

Vi utfärdar från och med 1 oktober 2021 sprängkort klass A. Vårt ansvar är att:

•ackreditera utbildningsföretag (vi erbjuder inga utbildningar i egen regi) 

•godkänna utbildare. 

•ansvara för examinationstillfället (det teoretiska provet)  

•beskriva vilken teoretisk kunskap som krävs för yrket sprängarbas.

•efter ansökan, bedöma praktisk erfarenhet och utfärda sprängkort klass A.


Att stoltsera med branschens sprängkort klass A - så enkelt är det!

1. Svenska Bergteknikföreningen ackrediterar utbildningsgivare. Vi kontrollerar att deras utbildningsmaterial har ett innehåll som stämmer överens med våra kvalifikationer och krav. 

2. Utbildningsgivarna erbjuder kurser till branschen ”Utbildning i sprängteknik för sprängarbas – sprängkort klass A” (f.d. grundkurs i sprängteknik)

3. De som går kursen skriver Svenska Bergteknikföreningens prov.

4. Utbildarna rapporterar in vem som gått utbildningen och resultat på prov till föreningen.

5. Den som gått utbildningen ansöker om ett sprängkort klass A hos oss och vi bedömer praktisk erfarenhet, utfärdar sprängkortet och håller register. Ett certifikat kostar 1200kr och är giltigt i 5 år. 
 


Den dokumenterade kunskapen beskrivs i en kvalifikation

För att det ska vara tydligt vilken kunskap, vilka färdigheter och vilken kompetens som krävs för en sprängarbas så har det beskrivits i en kvalifikation som kan läsas här. Den är granskad och beslutad av Myndigheten för yrkeshögskolan, MyH. De kontrollerar att vårt arbete bedrivs med en hög kvalitet. Kvalifikationen har ett unikt referensnummer vilket gör att tillstånds- och tillsynsmyndigheter kan känna sig trygga med att vårt sprängkort klass A vilar på en formell bas.


Övergångsperiod med nya och gamla sprängkort klass A

Vi har en bra dialog med de utbildare som utfärdat sprängkort klass A tidigare. De sprängkort klass A som är utfärdade fram till den 30 september 2021 är fortfarande ett bevis på dokumenterad kunskap och vår rekommendation till myndigheterna är att de fortsättningsvis bör godtas. Det här är inget föreningen bestämmer över, det gör myndigheterna. Vi har dock en bra dialog med Arbetsmiljöverket, Polisen och MSB där alla har gett sitt uttalade stöd för vårt ansvarstagande.


Men… vem kan svara på frågor?

Ett nytt system och ny struktur skapar många frågor och funderingar hos alla som berörs, företag, sprängare och tillståndsgivande myndigheter. Att försöka förutse alla frågor som kan komma är svårt. Vi har skapat en databas med frågor och svar som kan hjälpa till att förstå hur det fungerar. Saknar du svar på någon fråga, eller har en ny fråga, så maila den till info@svbergteknik.se så svarar vi så fort vi bara kan.