Förstärkt bergmekanisk verklighet – resultat från en förstudie

BeFo_rapport_213_Kampmann_2020_FARMIN-project.png

Förstudien ”Förstärkt bergmekanisk verklighet” som finansierats av BeFo presenteras av projektutförarna Catrin Edelbro (Itasca Consultants AB) och Robert Ylitalo (CGI). 

Konkreta exempel på hur förstärkt verklighet (AR) kan användas ur ett bergmekaniskt perspektiv beskrivs. Exempel på praktikfall som beskriver hur AR används inom undermarksbyggande presenteras. Förstudien är finansierad av BeFo.

Eventuella frågor kan skickas till Catrin Edelbro (catrin@itasca.se). 

Se sammanfattning av forskningsprojektet här