Ytnära tunnlar i Köpenhamnskalksten

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1996
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Det är aktuellt med tunnlar i Mesozoiska sediment i Malmö och Köpenhamn. Det kunde ha varit
aktuellt för Öresund om vi inom undermarksbranschen hade fört en bättre lobbyverksamhet. Nu
tog broanhängarna hem vinsten. Här skall emellertid inte gråtas över spilld mjölk, utan intresset fokuseras på de två tunnelprojekten Köpenhamns nya bybane och City-tunneln i Malmö. De geologiska betingelserna och de därav följande problemställningar för tunneldrivning skall belysas. Vidare kommer Tunnelborrmaskiner som kan hantera de aktuella bergförhållandena att presenteras, och var de kan förväntas prestera på de två projekten.

« Tillbaka