YIT:s del av järnvägstunnel till Helsingfors nya hamnanläggning

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2006
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
En ny hamnanläggning, Nordsjö Hamnprojekt håller på att byggas i Vuosaari och den skall
ersätta de två befintliga godshamnarna i centrala Helsingfors. För att kunna hantera trafiken
till och från den nya hamnen byggs nya kommunikationsleder både för väg och för järnväg. Den 19 km långa järnvägsleden har två tunnlar, som tillsammans utgör 14 km. Saviotunneln är 13,5 km och Labbacka 0,6 km. Båda tunnlarna är enkelspåriga och har en tvärsektion av 65-70 m2. Entreprenören YIT har på denna tunnel tilldelats två kontrakt som tillsammans utgör cirka 6 km. För tunneldrivningen har YIT engagerat två stycken moderna borriggar från Atlas Copco. Den ena är en Rocket Boomer XL3C med borrmaskinen Cop 1838 HF och den andra en Rocket Boomer WL4 C30 med den nya borrmaskinen Cop 3038. För tätningsarbetena används två injekteringsriggar som YIT och Atlas Copco Craelius har planerad och byggd tillsammans. Den ena av dem är en två pumps rigg och den andra är utrustad med fyra separata pumpar.

« Tillbaka