Vinstra Kraftanlegg, TBM-boring som alternativ til konvensjonell drift - driftresultater och erfaringer

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Våren 1986 ble anbudet for Nedre Vinstra II levert. Hoveddelen av
anbudet var utvidelse av eksisterende tilløpstunnel med
konvensjonell boring og sprengning.
Dette ville medført minst 6 måneders stopp i kraftproduksjonen.
VSF-gruppen, et arbeidsfellesskap bestående av Selmer- Furuholmen Anlegg a.s og A/S Veidekke utarbeidet en alternativ løsning med TBM-boring av en parallell 17 km lang tunnel til eksisterende tunnel . · Alternativet ble valgt som endelig løsning av byggherren, Vinstra Kraftselskap. TBM-boringen startet våren 1987 og ble fullført desember 1988. Driftsresultater og erfaringer har vært gode.

« Tillbaka