Vibrationer vid närsprängning - ny svensk standard

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1990
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Under en längre period har en febril aktivitet pågått inom byggnads- och anläggningssektorn och inte minst här i Stockholm har dagligen stora och svåra sprängningar utförts i känsliga miljöer. Vid ex.vis omläggning av nya vägar för bättre Infarts- och kringleder runt Stockholms city, har sprängningsarbeten av stora volymer berg utförts intill befintliga byggnader och anläggningar. Här kan nämnas norra infarten till Bergshamra, där slitsborrning var en metod som användes för att dämpa vibrationerna till närliggande fastigheter.

« Tillbaka