VERIFIERING AV LIVSLÄNGDEN FÖR BERGTUNNLAR

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Idag äger Trafikverket flera järnvägstunnlar som har en ålder på över 100 år, och några är till och med äldre än 120 år. När vi dimensionerar och utformar bergtunnlar för väg eller järnväg nämns idag ofta att de ska dimensioneras för en livslängd av 120 år. Kravet på livslängd som vi avser är en teknisk livslängdsklass (TLK) 120, men det är inte självklart vad det innebär i praktiken. De tunnlar som byggdes för 120 år sedan trafikeras fortfarande och uppfyller i stort de krav som vi ställer på nya bergtunnlar idag. Det är därför rimligt att anta att krav och tillgängliga produktionsmetoder i slutet av 1800-talet var tillräckliga för att uppnå dagens krav på livslängd. Behöver vi därför alla dagens krav och på vilket sätt har ny teknik och ny kunskap bidragit till bättre och säkrare bergtunnlar för väg och järnväg? Här finns en möjlighet att se över dagens krav. Det skulle kunna innebära ett minskat användande av sprutbetong och bergbult, mer koldioxidsnåla anläggningar, och framförallt vackrare tunnlar.

English title: VERIFICATION OF THE LIFE-SPAN FOR ROCK TUNNELS

« Tillbaka