Ventilationsstyrning och energiåtervinning under jord

Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Aviserade elprishöjningar och sänkning av gränsvärdet för NO2 i
dieselavgaser har aktualiserat insatser på ventilationsområdet inom
Boliden. På 70-talet gjordes en del uppföljningar av energifördelning i
gruvorna. Av en sådan mätning i Uddengruvan framgår att 48 % av elenergin och 38 % av oljan åtgår till ventilation av gruvan. Under 1989 har motsvarande mätning ,utförts i Enåsengruvan. Denna mätning, som framgår av bild 1, visar att 46 % av elenergin och 52 % av oljan används till gruvventilation.

« Tillbaka