Vart tar sprängämnesenergin i sprängsalvor vägen?

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2004
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Nordkalk AB i Storugns på Gotland är Nordens största producent av krossad kalksten.
Historiskt har finandelen under 25 mm betingat ett lägre pris eller lagts på deponi. Man
har länge arbetat med att minska andelen fint, set.ex. Kattilavaara [1]. I syfte att minska den andel fint som bildas vid sprängningen gick Nordkalk, Dyno N obel och SveBeFo 2001 med i det EU-finansierade projektet "Lessfines production in aggregate and industrial minerals industry ", projekt nr GRD-2000-25224. "Less Fines" har också andra parter, Montan-universität Leoben och ballasttillverkaren Hengl Bitustein från Österrike, CGES & CGI avdelningarna från Ecole de Mines i Paris samt Universidad Politecnica de Madrid (UPM) med sprängämnestillverkaren UEE och cementtillverkaren Cementos Portland från Spanien. Här redovisas fältförsök som gjorts i Nordkalks brott i Klinthagen. I maj 2002 sköts 5 instrumenterade produktionssalvor i syfte att mäta vart energin tar vägen. En fylligare redovisning av arbetet görs av Ouchterlony m.fl. [2, 3]. Dessa salvor var grunden för fortsatta fältarbeten våren 2003 där det nybildade Swebrec gjorde arbetet åt SveBeFo.

« Tillbaka