"Varför spränga sönder bra berg?"

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1994
Sammanfattning / Summary
SE
Efter att ha aktivt deltagit i dessa möten under 35 år är det för mig en ära, att få in leda detta
block. Vår 20-åriga "BERGKLUBB" upptog den 3-sept-93 som tema: "Varför spränga sönder
bra berg?". Vår erfarenhet av BANVERKETS utbyggnad i Stockholmsområdet sedan 1985 redovisades i ett kompendium. Detta har sedan spritts och rönt stort intresse av berörda parter. Ett sammandrag av detta kommer att lämnas här.

« Tillbaka