Var rädda om undermarken- Handla rationellt

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Mina damer och herrar. Hur tror Ni att vi har det i undermarken i
våra gamla städer? Eftersom städerna börjar bli gamla behöver trafik och ledningssystem
ses över.
Detta ställer stora krav på det renoverings-och förnyelsearbete
som finns framför oss. Som exempel vill jag peka på ett sammanfattande utdrag ur rapporten om "Trafik och miljö i Stor-Stadsregionerna"

« Tillbaka