Vad har vi rätt att förvänta oss av morgondagens last- och transportfordon under jord

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2005
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Författaren och Gunnar Nord höll på BK-mötet 1998 ett föredrag med titeln "Twentyfive years of tunnel technology development and what comes next." I detta föredrag tvingades författarna konstatera att, tunneldrivningshastigheten endast marginellt hade ökats under de gångna åren trots att flera så kallade enhetsoperationer numera går betydligt snabbare. I stället har arbetsmiljön och säkerheten förbättrats kraftigt. Detta är naturligtvis något som vi alltid ska försöka göra, men vad kan vi göra åt hastigheten och därmed kostnaden? En av de stora "bovarna" visade sig vara lastningen som knappast ökat i prestanda alls under de senaste åren, givet en viss tunnelstorlek. Författaren skissar i detta föredrag på ett antal sannolika förbättringar som kan komma de närmaste åren, samtidigt som det är av vikt, att vi hela tiden studerar alternativa transportsätt som "conveyors" etc. En ständig fråga de senaste åren är "Fuel Cells". I väntan på dessa finns det dock mycket vi kan göra. En mer sofistikerad ansats vad gäller t.ex. kabelmatade fordon. Sannolikt kan vi också tänka oss att framtida lastare och truckar saknar hytt och kanske istället är en halvmeter högre. Vad kan vi göra för att minska skopkrafterna osv - allt, som mycket positivt kan påverka möjligheterna att med allt mindre emissioner forsla allt mera berg.

« Tillbaka