Utvärdering av Wassara-hammare W90

Konferens / Conference
År / Year
2016
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vibrationer från sprängning är ett problem för många gruvor. I Malmberget blir situationen än mer speciell eftersom bebyggelsen ligger i nära anslutning till aktiva brytningsområden. Ett sätt att minska vibrationer från sprängningarna är att minska håldiametern i raskransarna. LKAB Wassara har utvecklat en ny hammare W90 som ger 105 mm håldiameter. För att bibehålla samma specifika laddning som i kransar borrade med W100-hammaren (115 mm) i kransen ökas antalet hål och försättningen minskas. För att få önskad effekt av sprängningen är det också viktigt att hålen hamnar på avsedd plats. Resultat från borrningar med Wassaras W90 hammare har jämförts mot W100 hammaren genom bland annat krökningsmätningar av borrade kransar. Vibrationer alstrade från sprängning av kransarna med klenare borrhålsdiameter jämförs mot kransar med standarddiameter (115 mm). De initiella resultaten visar på minskade vibrationer från kransarna med klenare spränghål. Utvärderingen av hammarens tekniska och mekaniska egenskaper har gjorts bland annat med avseende på prestanda.

« Tillbaka