Utsprengning av olympisk ishall i berg

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Gj0vik Olympiske Fjellhall bygges for bruk til ishockey under
og etter de XVII Olympiske Vinterleker på Lillehammer i 1994.
Hallen vil bli verdens st0rste publikumshall i fjell med en
total publikumskapasitet på 5200 sitteplasser.
Fjellhallen har byggemål bredde x lengde x h0yde = 61 X 91 X 25 m Den grensesprengende parameter i prosjektet er hovedspennet i hallen, som er 61 m. Hittil er det lengste spennet i verden for samme formål 38 m.

« Tillbaka