Utsprängning av bergrum under Kungliga Biblioteket i Stockholm

Författare / Author
Företag / Affiliation
NCC
Konferens / Conference
År / Year
1994
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Boksamlingarna i Kungliga Biblioteket har sitt ursprung i det
bibliotek, som Vasakungarna byggde upp under sina härjningståg
bl.a under 30-åriga kriget. Många dyrgripar förstördes vid den
stora branden 1679 när det gamla slottet Tre Kronor förstördes. De verkliga rariteterna Djävulsbibeln och Västgötalagen klarade sig lyckligtvis oskadda. Det av Tessin ritade slottet uppfördes och i en flygel byggdes åter boksamlingarna upp. Sedan 1629 gäller en tryckeriförordning, som ålägger alla tryckerier att leverera ett exemplar av allt tryckt material till Kungliga Biblioteket. Volymen blev med tiden följaktligen imponerande. Vid mitten av 1800-talet räckte utrymmena i slottet inte längre till och man beslöt att bygga ett nytt Kungligt Bibliotek i Humlegården. Det byggdes efter förebild från kontinenten med en gjutjärnsstomme. Gjutjärn var tydligen materialet på modet vid den tiden; bland annat byggdes ju samtidigt eiffeltornet i just gjutjärn. Kungliga Biblioteket på sin nuvarande plats invigdes 1878.

« Tillbaka