Utbyggnad av Jeddah's avloppssystem med sköldtunnelteknik

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2003
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Infrastrukturprojekten i Saudi Arabien har de senaste 25 åren varit omfattande. Hamnar, vägar, flygplatser och kommunikationssystem har utvecklats med en hastighet som saknar motstycke i de flesta länder. Oljepengarna har medfört att man har haft möjlighet att bevattna och utveckla åkermarker i en annars dominerande öken. En export av vete har kunnat inledas främst genom subventioner. Ökningen av tillgång på vatten har givit en höjd levnadsstandard och befolkningstillväxten har stigit kraftigt. På 25 år har man ökat från 5.000.000 människor till idag cirka 20.000.000 Folkexplosionen kräver därför en fortsatt utveckling av infrastrukturen i städerna, framförallt vad gäller avloppssystemen och den allmänna renhållningen. Olika faktorer har medfört att detta har blivit fördröjt, men man är idag fullt medveten om att det är högst angeläget. Vid de senaste årensnederbördsperioder har man upplevt stora översvämningar inne i städerna ty marken har ej kunnat uppta denna ökning av infiltration, avloppsvatten har redan fyllt jordmagasinen. Saudi Arabien har en yta motsvarande Central Europa och befolkningen är till största delen lokaliserade till de större städerna. Vattenförsörjningen sker genom ledningar intill städerna från de 25 stora avsaltningsanläggningarna som byggts vid kusterna. En fortsatt befolkningsökning kräver ytterligare piplines och en omfattande utbyggnad och uppgradering av befintliga avsaltningsanläggningar.

« Tillbaka