Urrá I - Multipurpose Project, Colombia

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1997
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vattenkraftprojektet Urrä I ligger i C6rdoba vid Sinu floden, 115 km sydöst om
staden Monteria nära gränsen till Panama.
En stor del arbetskraften kommer från Tierralta kommun, trots att det är
jordbruks-och boskaps område.
Medeltemperaturen är 27 grader, med 86% fuktighet och 2.200 mm regn/år. Urrä I är ett multiprop6sito-typ projekt med en effekt på 340 MW, som producerar 1.420 GWH/år och reglerar Sinu floden för att förhindra översvämning.

« Tillbaka