Uri-projektet i Himalaya

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1994
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Indien var länge ett land som var mer eller mindre
stängt för ickeindiska entreprenörer. När detta började
luckras upp och Skanska år 1984 kom i kontakt med Uri
kraftverket var Indien en okänd marknad för Skanska.
Visserligen var Skanska genom Sentab involverade i bland annat ett hamnbygge i Bombay under 60-talet, men detta var något helt annat. Uriprojektet ligger högt uppe i Himalayas bergmassiv i den indiska delstaten Jammu and Kashmir nära den Pakistanska gränsen. Projektet innebär att det Skanska ledda konsortiet skall leverera ett nyckelfärdigt kraftverk med ansvar för att anläggningen skall leverera 480 MW. Förutom Skanska ingår i konsortiet också NCC, ABB, SWECO och Kvaerner Boving. Utöver rent tekniska problem tillkommer problematiken att projektet är beläget i ett så avlägset område. Speciellt de sista 350 km väg över bergspassen är dålig och dessutom blockeras den under vissa perioder speciellt under vinterhalvåret då laviner ofta förekommer. Projektet består i sin uppströmsdel av ett intagsområde med en spillway, betong kulvertar, sedimenterings bassänger, en kanal och ett tunnelintag. Från intaget leds vattnet genom en hästskoformad 10,5 km lång betong inklädd tilloppstunnel med en diameter på 8,4 meter. Via två stycken 255 meter långa stålinklädda schakt med 6 meters diameter leds vattnet ner till de fyra generatorerna om vardera 120 MW. Från kraftstationen leds vattnet tillbaks till Jhelum River via en 2 km lång betonginklädd avloppstunnel med 8,4 meters diameter.

« Tillbaka