URBAN TUNNELING THROUGH GROUND DEPRESSIONS IN THE SCANDINAVIAN BEDROCK, WHICH ARE FILLED WITH GLACIAL DEPOSITS

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Sammanfattning / Summary
EN

SUMMARY
New tunnel alignments in urban environment in Nordic capitals as Stockholm and Oslo are more and more unavoidably running through bedrock depressions, which are filled with glacial or marine deposits. When driving such a tunnel, it can appear that ground conditions change from the hardest rock to the softest soil within one round of advance. In addition, difficult boundaries are provided with valuable and protected buildings on the surface above the tunnels including related supply and utility lines. The paper focuses on how such situations appear and how they can be approached in a conventional and safe manner (with project experience as background).

Svensk titel: GENOM BERGGRUNDSFÖRDJUPNINGAR, I DEN SKANDINAVISKA BERGGRUNDEN, SOM ÄR FYLLDA MED GLACIALA SEDIMENT
Nya tunnelsträckningar i stadsmiljö i nordiska huvudstäder som Stockholm, Oslo och Helsingfors dras allt mer oundvikligen genom berggrundsfördjupningar, fyllda med glaciala eller marina sediment. När en sådan tunnel drivs kan det visa sig att markförhållandena ändras från det hårdaste berg till den sämsta lösa jorden inom en salvcykel. Inte sällan består omgivningen ovan tunnlarna av skyddsvärd bebyggelse inklusive ledningsnät för vatten- och elförsörjning. Denna artikel fokuserar på hur sådana situationer uppstår och hur de kan hanteras på ett konventionellt och säkert sätt (med projektupplevelse som bakgrund).

« Tillbaka