Upplägg för drivning av Åsatunneln

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2003
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Åsa tunneln byggs i ömtålig natur under tidsram som styrs av Projekt Västkustbanan.
På grund av låga tillåtna värden på inläckage, måste en massiv injektering inplaneras,
och för att klara tiderna, måste tunneldrivningen vara effektiv. Krav på pH i utpumpat vatten leder, trots försiktighet i cementhantering, till justeringsåtgärder.

« Tillbaka