Undersjøisk tunnel til Flekkerøy, Kristiansand

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1990
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Tilsammen er det nå bygd 8 undersJ0iske vegtunneler i Norge. Flere er under bygging ag planlegging. Da Flekker0ytunnelen ble åpnet den 15. august 1989 var dette den 6. som ble satt under trafikk.

« Tillbaka