Undersjøisk tunnel, Færøyene

Författare / Author
Företag / Affiliation
NCC
Konferens / Conference
År / Year
2002
Sammanfattning / Summary
SE
Vä.gatunnelen er 4,9 km lang med en undersj0isk del på 2,5 km. Tunnelen
förbinder 0yene Vågar og Streymoy under Vestmannasund. Tunnelen
drives i sin helhet i basalt og er den förste undersj0iske tunnel på
Frernyene.
Tunnelen sikres etter Q-metoden. Normalt har Q-verdien ligget mellom 25-30 (God). Sikringsomfanget i tunnelen er derfor moderat. I all hovedsak sikres det med sprett bolting og sprutbetong for försegling av askelag. Overdekningen varierer mellom 30-50 m i den undersj0iske delen. L0smasse tykkelsen i fjorden er svrert beskjedne. Etter at 80 % av tunnelen er drevet er lekkasjen liten, ca 120 liter pr minutt og kilometer. Området med mest lekkasje var fra kote O til kote -40. Der var vannstr0mmen fra h0yereliggende parti så stor at sprekker var åpne og helt uten materiale.

« Tillbaka