Undermarksbyggande i samförstånd

Konferens / Conference
År / Year
2002
Sammanfattning / Summary
SE
Under de senaste åren har den inhemska bergbranschen som helhet erfarit en nedgång
med sviktande lönsamhet för entreprenörer och konsulter och svårigheter för beställaren
att erhålla det han beställt till avtalad kvalitet och till kontrakterat pris utan tvister. Detta gäller framförallt projekt inom ramen för offentlig upphandling. Under de senaste åren har den inhemska bergbranschen som helhet erfarit en nedgång
med sviktande lönsamhet för entreprenörer och konsulter och svårigheter för beställaren
att erhålla det han beställt till avtalad kvalitet och till kontrakterat pris utan tvister. Detta gäller framförallt projekt inom ramen för offentlig upphandling.

« Tillbaka