Turism + gruvindustri = sant

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2017
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Att vara en aktiv och engagerad samhällsaktör är en självklarhet för Zinkgruvan
Mining. Företaget fokuserar på att skapa initiativ som på sikt kan bära sig
själva och som ger maximalt mervärde för närsamhället och företaget. Under
våren 2015 inleddes ett projekt för att undersöka möjligheten att öppna en turistgruva i anslutning till ett av gruvans schakt där gruvbrytning pågick från 1870-talet fram till 2004. Frågorna som projektet ställdes inför var många. Exempelvis: Vad krävs det egentligen för att driva turistverksamhet i en gruva? Hur attraherar vi besökare? Ska det gamla manuella hisspelet bevaras eller bytas ut mot ett automatiserat? Hur ser vi till att besökarna får en förståelse för skillnaderna mellan dåtidens och dagens gruvindustri? Frågeställningarna och utmaningarna var av både teknisk och kommunikativ art. Redan tidigt i projektet sträcktes en hand ut till kommunen, övrigt näringsliv och föreningsliv då det blev tydligt att alla aktörer behövs för att skapa långsiktiga möjligheter. Turistgruvan Knalla gruva slog upp dörrarna under sommaren 2016 och responsen har varit mycket positiv från besökare, närboende och samarbetspartners. Ibland framstår det som det finns en konflikt mellan turism och gruvdrift. Knalla gruva är ett bra exempel på att dessa kan verka i harmoni.

« Tillbaka