Tunnelsprängning igår - idag - imorgon

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1990
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vilken framtid har "Konventionell" tunnelsprängning? Låt oss innan vi försöker ge ett svar på den
frågan, se lite mera på vad som hänt inom tunnelsprängningsområdet de senaste 40 åren, och därefter
se vad som är aktuellt idag, för att till sist blicka framåt och försöka svara på inledningsfrågan.

« Tillbaka