TUNNELPRODUKTIONSDATA I CHAOS

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2019
Sammanfattning / Summary
SE
SAMMANFATTNING Traditionellt har tunnelproduktionsdata från stora infrastrukturprojekt hanterats i pappersformat och pärmar. Detta medför mer än 100 000-tals A4 sidor som ej är sökbara och 1000-tals timmar spenderade i olika administrativa moment. Trafikverket har inom projekt Förbifart Stockholm utvecklat och implementerat en plattform för snabb och enkel insamling av data från tunnelproduktion. Metodologin är att använda dokumenthanteringssystemet Chaos redan utvecklade komponenthantering där unika ID, metadata och kopplade filer kan skapas för olika typer av installationer inom Trafikverkets anläggningar. Istället för olika typer av installationer har systemet justerats så att en komponent t.ex. kan motsvara en förinjekteringsskärm eller bultsättningsomgång. Komponenter som insamlas är aktiviteter inom injektering, bergförstärkning, geologi, inmätning, etc. samt tillhörande provning och kontroll. Ett enkelt gränssnitt för inmatning har utvecklats som medför en enhetlig nomenklatur och metadatahantering för samtliga användare och entreprenörer inom projektet. Till varje komponent bifogas t.ex. datafiler och protokoll. Olika komponenter är kopplade till respektive anläggningsdels staklinje vilket medför en sökbar databas helt i linje med Förbifart Stockholms BIM-strategi. Applikationen kan generera sammanställda exporter vilket kan användas för mängduppföljning, kontroll, besiktning, relationshandling eller underlag till relationshandlingar, forskning, etc. Sammanfattningsvis gör applikationen vardagen enklare och medför stora tidsbesparingar för Trafikverket, entreprenörer och konsulter.

English title: DATA FROM TUNNEL PRODUCTION IN CHAOS

« Tillbaka