Tunneldrivningsmetoder för Helsingfors centralreningsverk

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1990
Sammanfattning / Summary
SE
Projektet Viksbacka centralreningsverk är redogjort för vid
diskussionsmöte BK-89.
Bergarbetet är uppdelat i fem entreprenader på fast pris: Vid slutet av januari 1990 är entreprenaderna 1 och 2 klara,
och av entreprenaderna 3 och 4 är sprängningar utförd till 85 % och förstärkning till 60 %. Bergförstärkning utförs vid behov omedelbart efter sprängning. Tidplanen förutsätter en kapacitet på 2600 m3/dygn. 2 st 8 timmars skift är tillåtna 5 dagar i veckan. Daglig uppföljning samt arbetsplatsmöten varje vecka är nödvändiga för samordning av arbetsskeden. Med tanke på efterföljande massiva betongarbeten, har beställaren föreskrivit max. 300 mm sprängningstolerans.

« Tillbaka