Tunneldrivning under Gustav Vasa Kyrka

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2013
Sammanfattning / Summary
SE
Som de flesta av er inom branchen vet så bygger Trafikverket Citybanan i Stockholm. Detta har pågått sedan 2008 med rena bergschaktningsarbeten och beräknas vara helt färdigställt för trafik under 2017. Detta är det största infraprojektet i Sverige under modern tid som omfattar bl.a. en 6 km lång spårtunnel med tillhörande servicetunnel under stora delar av centrala Stockholm. Att driva tunnel i detta område skapar självklart utmaningar då både boende och näringsidkare berörs av både vibrationer och buller. Dessutom passerar tunneln sex kyrkor två tunnelbanestationer. Under stor del av projektet så har arbetsgrupper arbetat fram riktvärden vad gäller vibrationer på bl.a. historiska byggnader då de ansetts vara särskilt skyddsvärda. I dessa innefattas de sex kyrkorna som tidigare nämdes. Detta föredrag behandlar Citybanans passage under Gustav Vasa kyrka. Rakt under denna kyrka driver entreprenören Bilfinger Berger Civil en blivande servicetunnel och strax norr om kyrkan kommer spårtunneln att drivas. I skrivande stund så har servicetunnel passerat Gustav Vasa kyrka och det återstår sprängning av spårtunneln. Vibrationsrestriktionerna som åsatts Gustav Vasa kyrka har beaktat känslig arkitekturbunden konst och är därför lägre än för jämngamla kontors- och bostadshus som också finns i närheten För att klara av denna utmaning så krävs att de nogranna uppföljningarna av vibrationsmätningsresultaten från NCVIB implementeras i utformningen av kommande borr-, ladd- och tändplaner upprättat i Shot Plus tunnel och sist men inte minst användandet av elektroniska sprängkapslar, eDev, som har den noggrannhet som krävs. De icke elektriska tändsystemen typ Exel (fd.Nonel) har svårt att hävda sig i sådana lägen när man kräver att varje enskilt spränghål detonerar enskilt.

« Tillbaka