Tunneldrivning med pumpemulsion - erfarenheter av sprängämne, utrustning och laddningsarbete

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2013
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Många stora och komplicerade tunnelprojekt pågår och planeras för närvarande. En stor del av dessa arbeten innebär komplicerade tunneldrivningar i tätbebyggda områden vilket ställer stora krav på utförandetekniken för att uppnå och verifiera de högt ställda kraven på produktivitet, skadezoner, vibrationsnivåer, miljön och arbetsmiljö. Vid laddning av tunnelsalvor är det idag nästan uteslutande pumpemulsionsteknik som används. För att uppnå kvalitet på laddningsarbetet krävs goda kunskaper om sprängämnet och hur det laddas. Föredraget är en sammanfattning av ett BeFo-projekt som nyligen genomförts. Rapporten omfattar en genomgång av sprängämnens historia, bergsprängningsteori och sprängämnets egenskaper samt fördjupar sig i pumpemulsion och laddteknik. Föredraget kommer bl.a. att belysa för- och nackdelar med pumpemulsion, beröra laddteknik och miljöfrågor samt diskutera riktlinjer för laddningsteknik.

« Tillbaka