Tunnelbana till Nacka - lägesrapport från pågående förstudie

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2013
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Som ett led i arbetet med att säkerställa ett effektivt trafiksystem i hela Stockholmsregionen
har SL fått i uppdrag att genom en förstudie utreda en tunnelbana
till Nacka. Uppdraget är ett resultat av en politisk överenskommelse mellan
Landstinget, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner. Tunnelbanan skall specifikt bidra till förbättringar för kollektivtrafikförsörjningen i t.ex. Nacka, Hammarby sjöstad och östra Södermalm samt minska flaskhalsproblematiken vid Slussen. Föredraget kommer att inledningsvis förklara hur de strategiska mål med kollektivtrafiken som har satts upp på riks- och lokalnivå beaktas i en förstudie. Vidare kommer planeringsprocessen beskrivas för att ge en förståelse för tidsspannet mellan en initial idestudie och fram till en färdig tunnelbana. De tekniska förutsättningarna för att från Kungsträdgården passera under strömmen och nå Södermalm på stationsnivå kommer att grundligt utredas i denna förstudie. Föredraget kommer att redogöra för läget för pågående undersökningar som bland annat innefattar borrsonderingar och geofysiska undersökningar. De tekniska undersökningarna och projekteringen inom ramen för förstudien planeras vara färdiga juli månad 2013.

« Tillbaka