Trollhättetunneln - ett viktigt kommunikationsstråk i västra Sverige

Författare / Author
Företag / Affiliation
NCC
Konferens / Conference
År / Year
2003
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Sträckningen Göteborg - Oslo/Karlstad byggs för att öka möjligheten till snabbare trafik samt
tätare och effektivare pendeltågstrafik. Som så ofta handlar det om att räta ut den befintliga
sträckningen. Mellan Göteborg och Öxnered förses den även med dubbelspår. Trollhättetunneln 3,5 km, är ett kontrakt av flera på den 8 km långa delsträckan ÖxneredTrollhättan, som är den första etappen på utbyggnaden av NorgeNänembanan. På den färdiga banan kommer resan mellan Göteborg och Oslo alternativt Karlstad ta cirka 2,5 timmar, jämfört med dagens 4 timmar. De direkta pendeltågen mellan Trollhättan och Göteborg tar 30- 35 minuter i anspråkjämfört med dagens 50 minuter. Tunnelsträckningen som i stort följer en nord - sydlig riktning går under en variation av jungfrulig mark, befintlig och blivande egnahemsbebyggelse och länslasarettet NÄL (Fig. 1 ).

« Tillbaka