TROLLEY ELECTRIFICATION OF HAUL TRUCKS IN AITIK MINE

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2020
Sammanfattning / Summary
EN

SUMMARY
In September 2018 Boliden commissioned a pilot on trolley assist in the Aitik mine together with Caterpillar, ABB, Eitech, Zeppelin and Chalmers University. A 700 meter long overhead line infrastructure powering the diesel electric trucks using pantographs. The project was partly funded by the Swedish Energy Agency and has attracted significant international interest, with many inquiries about the project from other parts of the world. The pilot have been a success, showing that it is possible to lower CO2-emissions while increasing productivity. Boliden has therefore decided to proceed with a trolley expansion project in both the Aitik and Kevitsa. This is an enabler to achieve a diesel free hauling cycle using on board energy storage systems and dynamic charging.

Svensk titel: TROLLEY-ELEKTRIFIERING AV GRUVTRUCKAR I AITIKGRUVAN
I september 2018 driftsattes piloten för trolleytruckar i Aitik tillsammans med Caterpillar, ABB, Eitech, Zeppelin och Chalmers Universitet. En 700 meter lång bana där man med kontaktledning och strömavtagare driver de dieselelektriska truckarna med el. Projektet var samfinansierat av Energimyndigheten och har genererat stort intresse med förfrågningar från hela världen. Piloten har varit lyckad och visat på att det är möjligt att åstadkomma minskade CO2-utsläpp och ökad produktivitet samtidigt. Boliden har därför beslutat att gå vidare med ett trolleyexpansionsprojekt i både Aitik och Kevitsa. Detta öppnar upp för möjligheten att åstadkomma en helt dieselfri körcykel med hjälp av energilager på trucken och dynamisk laddning.

« Tillbaka