Trafikverkets krav och råd för tunnlar - i reglernas värld

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2013
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
2012 publicerades Trafikverkets krav och råd för tunnlar, TRVK tunnel 11 och TRVR tunnel 11. Hur har kravbilden förändrats, varför ett gemensamt dokument för vägoch järnväg och vad kommer att hända härnäst med regelverken? Detta är några av de vanligaste frågorna som ställs när regelverket för tunnlar diskuteras

« Tillbaka