Trafikktunneler i Oslo

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Oslo har i alle år blitt kalt Norges største veikryss.
- Dette har man nå endelig besternt seg for
å gjøre noe med. Oslo står nå foran den største
veibyggingsperiode i byens historie. Til sammen
ca. 8 milliarder kroner skal brukes til utbygging av hovedveinettet samt gjennomføring av tiltak for kollektivtrafikken frem til ca. år 2000 i Oslo og nabokommunene i Akershus. Pengene skaffes til veie ved bevilgninger over statsbudsjettet, ved låneopptak og ved at bilistene må betale en avgift for å kjøre inn til Oslo sentrum.

« Tillbaka